EU Projekti

Uvođenje ISO normi i uspostava integriranog sustava upravljanja zaštitom okoliša i sigurnošću na radu s ciljem povećanja kvalitete i konkurentnosti tvrtke MI MARIS

Projekt pod nazivom „Uvođenje ISO normi i uspostava integriranog sustava upravljanja zaštitom okoliša i sigurnošću na radu s ciljem povećanja kvalitete i konkurentnosti tvrtke MI MARIS“ (KK.03.2.1.14.0067) sufinanciran je sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – Poslovna konkurentnost”.

 

Trajanje projekta je 12 mjeseci, odnosno do 9. prosinca 2019. godine.

 

Osnovni podaci o projektu:

Naziv projekta: Uvođenje ISO normi i uspostava integriranog sustava upravljanja zaštitom okoliša i sigurnošću na radu s ciljem povećanja kvalitete i konkurentnosti tvrtke MI MARIS

 

Ukupna vrijednost projekta: 291.479,60 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 96.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 81.600,00 HRK

 

Kratak opis projekta:

Svrha projekta je uvođenje i certificiranje integriranog sustava upravljanja zaštitom okoliša (prema zahtjevima međunarodne norme ISO 14001:2015) i sigurnošću na radu (prema zahtjevima međunarodne norme ISO 45001:2018) u poslovanje tvrtke MI MARIS, s ciljem unapređenja poslovnih procesa i daljnjeg jačanja konkurentnosti tvrtke.

 

Cilj i očekivani rezultat projekta je:

Uspostavljen i certificiran integrirani sustav upravljanja zaštitom okoliša i sigurnošću na radu.

 

Aktivnosti koje će se provesti tijekom projekta:

– radionice i predavanja vanjskih stručnjaka,

– stručne edukacije djelatnika,

– izrada potrebne dokumentacije,

– uvođenje integriranog sustava upravljanja,

– certifikacija integriranog sustava upravljanja,

– izrada edukativnih materijala za djelatnike i

– izrada promotivnih materijala za javnost.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Katarina Magić Koščević, e-mail: kmagic@mi-maris.hr

 

Više informacija na mrežnoj stranici: https://strukturnifondovi.hr/

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost društva MI MARIS d.o.o.

Mi marimo za budućnost – jačanje konkurentnosti i učinkovitosti kroz razvoj novih proizvodnih mogućnosti, ulaganjem u izgradnju nove poslovne zgrade, tehničku opremu, nove tehnologije i obrazovanje djelatnika

 

Projekt pod nazivom „Mi marimo za budućnost – jačanje konkurentnosti i učinkovitosti kroz razvoj novih proizvodnih mogućnosti, ulaganjem u izgradnju nove poslovne zgrade, tehničku opremu, nove tehnologije i obrazovanje djelatnika“ (KK.03.2.1.05.0359) započeo je s provedbom 9. ožujka 2017. godine te je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Kompetentnost i razvoj MSP“.

 

Trajanje projekta je 24 mjeseca, odnosno do 9. ožujka 2019. godine.

 

Osnovni podaci o projektu:

Naziv projekta: Mi marimo za budućnost – jačanje konkurentnosti i učinkovitosti kroz razvoj novih proizvodnih mogućnosti, ulaganjem u izgradnju nove poslovne zgrade, tehničku opremu, nove tehnologije i obrazovanje djelatnika

 

Ukupna vrijednost projekta: 9.179.346,20 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 9.132.946,20 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 3.017.520,00 HRK

 

Kratak opis projekta:

Projektom će se izgraditi i opremiti novi proizvodno-poslovni prostor tvrtke MI MARIS d.o.o. te će se osigurati nabava tehničke opreme i stručno usavršavanje za djelatnike. Ovim ulaganjem posljedično će se otvoriti minimalno 8 novih radnih mjesta, povećati prihodi od prodaje za 42%, prihodi od izvoza za 100% te će se povećati broj proizvedenih količina i novokreiranih proizvoda, što će doprinijeti jačanju konkurentnosti tvrtke i sveukupnom razvoju malog i srednjeg poduzetništva.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta su:

 • izgrađen novi proizvodno-poslovni prostor tvrtke MI MARIS d.o.o. te ishođena uporabna dozvola,
 • opremljen interijer novoizgrađenog proizvodno-poslovnog prostora,
 • nabavljena i stavljena u funkciju skladišna i radionička oprema,
 • nabavljena i stavljena u funkciju mjerna i kalibracijska oprema,
 • nabavljena i stavljena u funkciju oprema za implementaciju robotike i upravljanja industrijskim robotima,
 • nabavljena i stavljena u funkciju oprema za manipulaciju unutar skladišta,
 • 1 zaposlenik usavršen za poziciju energetskog menadžera,
 • 5 zaposlenika usavršeno za servisera plinskih bojlera, plamenika i centralnih grijanja,
 • 1 zaposlenik s položenim majstorskim ispitom za elektrotehničara,
 • 1 zaposlenik s položenim majstorskim ispitom za plinoinstalatera,
 • 6 zaposlenika usavršeno za stručnog radnika za protueksplozivnu zaštitu i
 • 3 zaposlenika usavršena za zavarivača za TIG postupak zavarivanja.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Katarina Magić Koščević, e-pošta: kmagic@mi-maris.hr

 

Više informacija na mrežnoj stranici: https://strukturnifondovi.hr/

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost društva MI MARIS d.o.o.