Izdvojeni projekti
Ugradnja toplovodnog kotla na biomasu snage 3 MW, projektiranje i izrada elektro upravljačkog ormara kotlovnice, izrada elektroinstalacija i upravljačkih ormara u 5 toplinskih stanica u...
Saznajte više
Rekonstrukcija postojeće parne kotlovnice u sklopu projekta „Energetska obnova bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici“. Projektiranje i izrada elektro upravljačkih ormara za upravljanje parnim i...
Saznajte više
Izgradnja kotlovnice na biomasu za tehnološke potrebe proizvodnje, ugradnja visokotlačnog parnog kotla na biomasu kapaciteta 5 t/h. Projektiranje i izrada elektro upravljačkih ormara za upravljanje...
Saznajte više
Rekonstrukcija kotlovnice s ugradnjom novog parnog kotla, izrada i ugradnja elektro-upravljačkog ormara i opreme za vizualizaciju parnog postrojenja 6 t/h tehnološke pare u praonici rublja...
Saznajte više
Rekonstrukcija parne kotlovnice, uvođenje plina umjesto mazuta kao ekološki prihvatljivijeg energenta, projektiranje i izrada elektro upravljačkog ormara parnog postrojenja.
Saznajte više
Plinifikacija i rekonstrukcija toplovodne kotlovnice ukupne snage 11 MW, projektiranje i izvođenje elektro upravljačkih ormara za upravljanje kotlovnicom. Zamjena energenata, prelazak s mazuta na jeftiniji...
Saznajte više
Ugradnja upravljačkih jedinica (PLC uređaja) za automatsko upravljanje mjerno redukcijskom stanicom kombinirane termoelektrane Jertovec, implementacija tehničkog rješenja SCADA sustava za daljinski nadzor i izradu arhive...
Saznajte više
Radovi na rekonstrukciji kotlovnice, ugradnja kondenzacijskih kotlova snage 1,5 MW, instaliranje 20 solarnih panela za pripremu potrošne tople vode.
Saznajte više
Radovi na rekonstrukciji kotlovnice, ugradnja toplovodnih kotlova ukupne snage 2,5 MW i pripadajuće opreme, instaliranje 50 solarnih panela za pripremu potrošne tople vode.
Saznajte više
Radovi na rekonstrukciji kotlovnice, ugradnja toplovodnih kotlova ukupne snage 1 MW, ugradnja visokotemperaturnih dizalica topline i pripadajuće opreme, instaliranje 120 solarnih panela za pripremu potrošne...
Saznajte više
Radovi na rekonstrukciji sustava hlađenja, ugradnja rashladnika vode ukupne snage 2 x 600 kW te izmjena glavnog cijevnog razvoda s pripadajućom opremom i transportnim crpkama.
Saznajte više
Ugradnja kotla snage 500 kW s mogućnošću izgaranja drvne sječke ili peleta, izgradnja spremišta biomase te ostale opreme nužne za funkcioniranje kotlovnice. Ugradnja kalorimetara za...
Saznajte više