Izdvojeni projekti
Izgradnja energetskog postrojenja na biomasu u Kaznionici u Lepoglavi
Investitor:

Funda d.o.o. za Kaznionicu u Lepoglavi, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Opis projekta:

Ugradnja toplovodnog kotla na biomasu snage 3 MW, projektiranje i izrada elektro upravljačkog ormara kotlovnice, izrada elektroinstalacija i upravljačkih ormara u 5 toplinskih stanica u sklopu projekta „Energetska obnova objekata Kaznionice u Lepoglavi“.

Cilj projekta:

Povećanje energetske učinkovitosti skupa zgrada Kaznionice, uštede na potrošnji energenata, smanjenje troškova grijanja, smanjenje emisije CO2.

Godina izvršenja:
2016./2017.
Galerija fotografija: