Izdvojeni projekti
Plinifikacija kotlovnice Južno naselje Samobor
Investitor:

HEP – Toplinarstvo d.o.o.

Opis projekta:

Plinifikacija i rekonstrukcija toplovodne kotlovnice ukupne snage 11 MW, projektiranje i izvođenje elektro upravljačkih ormara za upravljanje kotlovnicom. Zamjena energenata, prelazak s mazuta na jeftiniji i ekološki prihvatljiviji energent – zemni plin.

Cilj projekta:

Primjena ekološki prihvatljivijeg energenta i povećanje energetske učinkovitosti.

Godina izvršenja:
2012.
Galerija fotografija: