Kontakt

OSNOVNI PODACI

Naziv tvrtke

MI MARIS d.o.o.

 

Sjedište

Žitna 12, 10310 Ivanić-Grad, Hrvatska

 

Sudski registar

Trgovački sud u Zagrebu

MBS: 080015064

 

OIB: 38118858399

MB: 00526819

ŽR: HR0623600001101290538

Osnivači i članovi društva
Iva Magić, članica društva
Stanko Magić, član društva

 

Osobe ovlaštene za zastupanje
Stanko Magić, prokurist
Katarina Magić Koščević, direktorica
Tomislav Magić, direktor

 

Službenica za zaštitu podataka
Martina Jelačić
mjelacic@mi-maris.hr