Naše vrijednosti

MI MARIS nudi kvalitetna i tehnološki napredna cjelovita tehnička rješenja, proizvode i usluge za unapređenje energetske učinkovitosti sustava korisnika. Tehnička rješenja kreiramo po mjeri i specifičnim potrebama korisnika, poštujući zakonitosti struke, smjernice energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša, stvarajući tako dodatnu vrijednost za korisnike i tvrtku.

MI MARIS veliku pažnju poklanja energetskoj učinkovitosti – briga o energiji i njenom utrošku je u centru pažnje svih naših projekata. Cilj je, kroz kvalitetno provedene projekte, koristiti najmanju moguću količinu energije, ali na način da kvaliteta življenja i poslovanja u određenom objektu ostane na željenom nivou. U suradnji s našim partnerima, kreiramo ekološka i suvremena tehnološka rješenja koja vode do optimalnog utroška energenata.

MI MARIS kroz svoje poslovanje potiče svijest o važnosti očuvanja prirode i smanjenju negativnih utjecaja čovjeka na okolinu. Provođenjem projekata energetske učinkovitosti nastojimo smanjiti upotrebu energenata koji štete okolišu, nuditi rješenja koja koriste obnovljive izvore energije, poticati racionalno korištenje energetskih izvora i smanjenje emisija stakleničkih plinova. Odvojenim prikupljanjem otpada potičemo recikliranje i odgovorno gospodarenje otpadom.

MI MARIS nastoji zadovoljiti zahtjeve i očekivanja svojih Kupaca. Nudimo rješenja kreirana po mjeri korisnika, uzimajući u obzir sve elemente koji su ključni za kvalitetno izvršenje projekta. Svakom Kupcu pristupamo s jednakom pažnjom u želji za što kvalitetnijim energetskim rješenjem do kojeg vode stručni i obrazovani djelatnici tvrtke, bogato radno iskustvo i suradnja s brojnim poslovnim partnerima.