Certifikati

INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA

VIŠE


Za MI MARIS d.o.o. ispunjenje zahtjeva Investitora i poštivanje utvrđenih normi u pružanju usluga obveza je od najveće važnosti pa se za svaku uslugu provodi planiranje i upravljanje procesima prema utvrđenim postupcima. Odnosi s Investitorima i vanjskim pružateljima usluga moraju se zasnivati i održavati na međusobnom povjerenju, a posebno prilikom usklađivanja termina, specifikacija i zahtjeva za kvalitetu, zaštitu okoliša, zdravlja i sigurnosti.

Naši zaposlenici su naša najveća vrijednost i zato će se trajno provoditi njihovo stručno osposobljavanje sa svrhom podizanja kvalitete i odgovornosti za izvršenje radnih zadataka. U cilju stalnog poboljšanja kvalitete usluge, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti, razvijat ćemo pouzdana tehnička rješenja, a po njihovom usvajanju, prihvatiti ih kao nova standardna rješenja.

Rizike ćemo svoditi na najmanju moguću mjeru, a prilike maksimalno iskorištavati.

MI MARIS d.o.o. održava sustav upravljanja koji utvrđuje i trajno poboljšava kvalitetu usluga, a usvajanjem i održavanjem standarda za zaštitu okoliša, zdravlja i sigurnosti, brinut ćemo se da, u okviru obavljanja svojih djelatnosti, što manje onečišćujemo okoliš te maksimalnu pozornost poklanjamo uklanjanju opasnosti i smanjenju rizika. MI MARIS d.o.o. će primjenom zahtjeva vezanih za zdravlje i sigurnost iz norme ISO 45001 kontinuirano raditi na prevenciji ozljeda i bolesti te sigurnosti zaposlenih i svih onih koji rade u ime tvrtke.

Međunarodne norme ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 zahtijevaju redovito praćenje i ocjenjivanje sustava osiguranja kvalitete, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti, kako interno, tako i eksterno i to od organizacije ovlaštene za certifikaciju. Osvojena priznanja i certifikate, nastojat ćemo sačuvati i obraniti u svim sljedećim provjerama.

Ova politika je dostupna svim zainteresiranim stranama te su s njom upoznati svi koji rade za i u ime tvrtke MI MARIS d.o.o.

Konstantan rast poslovnih aktivnosti, zapošljavanje novih djelatnika i preseljenje u novi poslovno-proizvodni kompleks, stavili su pred upravu tvrtke MI MARIS novi izazov poboljšanja poslovnih procesa, povećanje njihove učinkovitosti te kreiranja nove organizacijske kulture koja će omogućiti daljnje stabilno poslovanje tvrtke.

POLITIKA SUSTAVA UPRAVLJANJA

VIŠE


Za MI MARIS d.o.o. ispunjenje zahtjeva Investitora i poštivanje utvrđenih normi u pružanju usluga obveza je od najveće važnosti pa se za svaku uslugu provodi planiranje i upravljanje procesima prema utvrđenim postupcima. Odnosi s Investitorima i vanjskim pružateljima usluga moraju se zasnivati i održavati na međusobnom povjerenju, a posebno prilikom usklađivanja termina, specifikacija i zahtjeva za kvalitetu, zaštitu okoliša, zdravlja i sigurnosti.

Naši zaposlenici su naša najveća vrijednost i zato će se trajno provoditi njihovo stručno osposobljavanje sa svrhom podizanja kvalitete i odgovornosti za izvršenje radnih zadataka. U cilju stalnog poboljšanja kvalitete usluge, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti, razvijat ćemo pouzdana tehnička rješenja, a po njihovom usvajanju, prihvatiti ih kao nova standardna rješenja.

Rizike ćemo svoditi na najmanju moguću mjeru, a prilike maksimalno iskorištavati.

MI MARIS d.o.o. održava sustav upravljanja koji utvrđuje i trajno poboljšava kvalitetu usluga, a usvajanjem i održavanjem standarda za zaštitu okoliša, zdravlja i sigurnosti, brinut ćemo se da, u okviru obavljanja svojih djelatnosti, što manje onečišćujemo okoliš te maksimalnu pozornost poklanjamo uklanjanju opasnosti i smanjenju rizika. MI MARIS d.o.o. će primjenom zahtjeva vezanih za zdravlje i sigurnost iz norme ISO 45001 kontinuirano raditi na prevenciji ozljeda i bolesti te sigurnosti zaposlenih i svih onih koji rade u ime tvrtke.

Međunarodne norme ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 zahtijevaju redovito praćenje i ocjenjivanje sustava osiguranja kvalitete, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti, kako interno, tako i eksterno i to od organizacije ovlaštene za certifikaciju. Osvojena priznanja i certifikate, nastojat ćemo sačuvati i obraniti u svim sljedećim provjerama.

Ova politika je dostupna svim zainteresiranim stranama te su s njom upoznati svi koji rade za i u ime tvrtke MI MARIS d.o.o.

MI MARIS d.o.o. bavi se projektiranjem, proizvodnjom, instaliranjem i održavanjem elektro i strojarske opreme, uređaja za automatsku regulaciju i energetsku učinkovitost te se kroz svoje djelatnosti obvezuje pružati usluge poštujući odgovarajuće interne, nacionalne i međunarodne norme i propise koji se odnose na kvalitetu, zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost zaposlenika.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018

Projekt pod nazivom „Uvođenje ISO normi i uspostava integriranog sustava upravljanja zaštitom okoliša i sigurnošću na radu s ciljem povećanja kvalitete i konkurentnosti tvrtke MI MARIS“ (KK.03.2.1.14.0067) sufinanciran je sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – Poslovna konkurentnost”.
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost društva MI MARIS d.o.o.

OVLAŠTENJA ZA RAD U PROSTORIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM

VIŠE


Za MI MARIS d.o.o. ispunjenje zahtjeva Investitora i poštivanje utvrđenih normi u pružanju usluga obveza je od najveće važnosti pa se za svaku uslugu provodi planiranje i upravljanje procesima prema utvrđenim postupcima. Odnosi s Investitorima i vanjskim pružateljima usluga moraju se zasnivati i održavati na međusobnom povjerenju, a posebno prilikom usklađivanja termina, specifikacija i zahtjeva za kvalitetu, zaštitu okoliša, zdravlja i sigurnosti.

Naši zaposlenici su naša najveća vrijednost i zato će se trajno provoditi njihovo stručno osposobljavanje sa svrhom podizanja kvalitete i odgovornosti za izvršenje radnih zadataka. U cilju stalnog poboljšanja kvalitete usluge, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti, razvijat ćemo pouzdana tehnička rješenja, a po njihovom usvajanju, prihvatiti ih kao nova standardna rješenja.

Rizike ćemo svoditi na najmanju moguću mjeru, a prilike maksimalno iskorištavati.

MI MARIS d.o.o. održava sustav upravljanja koji utvrđuje i trajno poboljšava kvalitetu usluga, a usvajanjem i održavanjem standarda za zaštitu okoliša, zdravlja i sigurnosti, brinut ćemo se da, u okviru obavljanja svojih djelatnosti, što manje onečišćujemo okoliš te maksimalnu pozornost poklanjamo uklanjanju opasnosti i smanjenju rizika. MI MARIS d.o.o. će primjenom zahtjeva vezanih za zdravlje i sigurnost iz norme ISO 45001 kontinuirano raditi na prevenciji ozljeda i bolesti te sigurnosti zaposlenih i svih onih koji rade u ime tvrtke.

Međunarodne norme ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 zahtijevaju redovito praćenje i ocjenjivanje sustava osiguranja kvalitete, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti, kako interno, tako i eksterno i to od organizacije ovlaštene za certifikaciju. Osvojena priznanja i certifikate, nastojat ćemo sačuvati i obraniti u svim sljedećim provjerama.

Ova politika je dostupna svim zainteresiranim stranama te su s njom upoznati svi koji rade za i u ime tvrtke MI MARIS d.o.o.

TEHNIČKI NALAZ
TN-IN 14030

TEHNIČKI NALAZ TN-IN 14030

TEHNIČKI NALAZ
TN-ODA 14030

TEHNIČKI NALAZ TN-ODA 14030

TEHNIČKI NALAZ
TN-PO 16/11/815

TEHNIČKI NALAZ TN-PO 16/11/815

CERTIFIKAT BONITETNE IZVRSNOSTI

VIŠE


AAA certifikat bonitetne izvrsnosti jedan je od najvažnijih europskih standarda kojima se definira kvaliteta poslovanja te je međunarodno priznata oznaka poslovne izvrsnosti, temeljena na analitičkoj metodi izračuna jedinstvenoj za sva tržišta Europe. Certifikat bonitetne izvrsnosti temelji se na analizi financijskih izvještaja za prošlu godinu te prognoze uspješnosti u poslovanju za sljedećih 12 mjeseci.

AAA certifikat, koji dokazuje ispunjenje najviših kriterija bonitetne izvrsnosti, dodatna je potvrda kontinuiranog, odgovornog i uspješnog poslovanja tvrtke MI MARIS. Certifikat bonitetne izvrsnosti također pruža ugled na tržištu i omogućuje budućim poslovnim partnerima jednostavniji odabir između tržišne konkurencije, garantirajući kvalitetu poslovanja i minimiziranje poslovnog rizika.

Ovaj certifikat, kao i dugogodišnje profesionalno iskustvo tvrtke, zadovoljstvo Klijenata i poslovnih partnera iz različitih područja djelovanja, dokaz su da je MI MARIS tvrtka na koju se može u potpunosti osloniti prilikom realizacije raznolikih projekata u okviru naše djelatnosti.

MI MARIS je ponosni nositelj AAA certifikata bonitetne izvrsnosti za neprekidan niz godina od 2015. do 2019. kojeg izdaje međunarodna grupacija BISNODE, najveći europski pružatelj poslovnih i bonitetnih informacija.

Certifikati

MI MARIS d.o.o.

Ulica 65. bataljuna ZNG 15,

10310 Ivanić-Grad, Hrvatska

Telefon
+385 1 26 41 800

Telefaks
+385 1 37 34 781

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Više informacija na mrežnoj stranici: https://strukturnifondovi.hr/
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost društva MI MARIS d.o.o.

Copyright 2019 MI MARIS d.o.o. Sva prava pridržana