top of page

Certifikati

INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA

 • VIŠE
  U 2019. godini, temeljem provedbe EU projekta „Uvođenje ISO normi i uspostava integriranog sustava upravljanja zaštitom okoliša i sigurnošću na radu s ciljem povećanja kvalitete i konkurentnosti tvrtke MI MARIS“ (KK.03.2.1.14.0067), tvrtka je zaključila zahtjevan proces uvođenja integriranog sustava upravljanja sukladno normama ISO 9001:2015 – upravljanje kvalitetom, ISO 14001:2015 – upravljanje zaštitom okoliša i ISO 45001 – upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu. Projekt implementacije integriranog sustava upravljanja trajao je godinu dana, a po završetku projekta odgovornost za održavanje i konstantno poboljšanje sustava leži na svakom zaposleniku tvrtke MI MARIS koji su dužni poštivati Politiku sustava upravljanja.

Konstantan rast poslovnih aktivnosti, zapošljavanje novih djelatnika i preseljenje u novi poslovno-proizvodni kompleks, stavili su pred upravu tvrtke MI MARIS novi izazov poboljšanja poslovnih procesa, povećanje njihove učinkovitosti te kreiranja nove organizacijske kulture koja će omogućiti daljnje stabilno poslovanje tvrtke.

POLITIKA SUSTAVA UPRAVLJANJA

 • VIŠE
  U 2019. godini, temeljem provedbe EU projekta „Uvođenje ISO normi i uspostava integriranog sustava upravljanja zaštitom okoliša i sigurnošću na radu s ciljem povećanja kvalitete i konkurentnosti tvrtke MI MARIS“ (KK.03.2.1.14.0067), tvrtka je zaključila zahtjevan proces uvođenja integriranog sustava upravljanja sukladno normama ISO 9001:2015 – upravljanje kvalitetom, ISO 14001:2015 – upravljanje zaštitom okoliša i ISO 45001 – upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu. Projekt implementacije integriranog sustava upravljanja trajao je godinu dana, a po završetku projekta odgovornost za održavanje i konstantno poboljšanje sustava leži na svakom zaposleniku tvrtke MI MARIS koji su dužni poštivati Politiku sustava upravljanja.

MI MARIS d.o.o. bavi se projektiranjem, proizvodnjom, instaliranjem i održavanjem elektro i strojarske opreme, uređaja za automatsku regulaciju i energetsku učinkovitost te se kroz svoje djelatnosti obvezuje pružati usluge poštujući odgovarajuće interne, nacionalne i međunarodne norme i propise koji se odnose na kvalitetu, zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost zaposlenika.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018

Projekt pod nazivom „Uvođenje ISO normi i uspostava integriranog sustava upravljanja zaštitom okoliša i sigurnošću na radu s ciljem povećanja kvalitete i konkurentnosti tvrtke MI MARIS“ (KK.03.2.1.14.0067) sufinanciran je sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – Poslovna konkurentnost”.
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost društva MI MARIS d.o.o.

OVLAŠTENJA ZA RAD U PROSTORIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM

 • VIŠE
  U 2019. godini, temeljem provedbe EU projekta „Uvođenje ISO normi i uspostava integriranog sustava upravljanja zaštitom okoliša i sigurnošću na radu s ciljem povećanja kvalitete i konkurentnosti tvrtke MI MARIS“ (KK.03.2.1.14.0067), tvrtka je zaključila zahtjevan proces uvođenja integriranog sustava upravljanja sukladno normama ISO 9001:2015 – upravljanje kvalitetom, ISO 14001:2015 – upravljanje zaštitom okoliša i ISO 45001 – upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu. Projekt implementacije integriranog sustava upravljanja trajao je godinu dana, a po završetku projekta odgovornost za održavanje i konstantno poboljšanje sustava leži na svakom zaposleniku tvrtke MI MARIS koji su dužni poštivati Politiku sustava upravljanja.
TEHNIČKI NALAZ TN-IN 14030

TEHNIČKI NALAZ
TN-IN 14030

TEHNIČKI NALAZ TN-ODA 14030

TEHNIČKI NALAZ
TN-ODA 14030

TEHNIČKI NALAZ TN-PO 16/11/815

TEHNIČKI NALAZ
TN-PO 16/11/815

CERTIFIKAT BONITETNE IZVRSNOSTI

 • VIŠE
  U 2019. godini, temeljem provedbe EU projekta „Uvođenje ISO normi i uspostava integriranog sustava upravljanja zaštitom okoliša i sigurnošću na radu s ciljem povećanja kvalitete i konkurentnosti tvrtke MI MARIS“ (KK.03.2.1.14.0067), tvrtka je zaključila zahtjevan proces uvođenja integriranog sustava upravljanja sukladno normama ISO 9001:2015 – upravljanje kvalitetom, ISO 14001:2015 – upravljanje zaštitom okoliša i ISO 45001 – upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu. Projekt implementacije integriranog sustava upravljanja trajao je godinu dana, a po završetku projekta odgovornost za održavanje i konstantno poboljšanje sustava leži na svakom zaposleniku tvrtke MI MARIS koji su dužni poštivati Politiku sustava upravljanja.

MI MARIS je ponosni nositelj AAA certifikata bonitetne izvrsnosti za neprekidan niz godina od 2015. do 2019. kojeg izdaje međunarodna grupacija BISNODE, najveći europski pružatelj poslovnih i bonitetnih informacija.

bottom of page