top of page

Društvena odgovornost

Sukladno našoj viziji i misiji i temeljnim vrijednostima koje zastupamo, nastojimo kroz naše djelovanje stvarati trajne vrijednosti za sve dionike i pridonositi boljem društvu u cijelosti.

Upravljanje ljudskim resursima
MI MARIS gradi svoju društvenu odgovornost od najvažnijeg segmenta, a to su naši djelatnici. Trudimo se stvarati radna mjesta koja zaposlenicima pružaju sigurnost, zadovoljstvo te poticaj u osobnom i poslovnom napretku. Zauzvrat, od zaposlenika očekujemo proaktivno djelovanje i rad u najboljem interesu za tvrtku i Kupce. Sa zaposlenicima koji, iz bilo kojeg razloga, odlaze iz tvrtke, nastojimo sačuvati korektne odnose i kontakte.

Edukacija
Veliku pažnju dajemo konstantnoj edukaciji naših djelatnika. Pratimo edukacije koje se nude u segmentu naše djelatnosti te omogućavamo djelatnicima osobni i profesionalni rast kroz stjecanje novih znanja i vještina. Uključujemo se u aktivnosti koje pridonose promociji strukovnih tehničkih zanimanja, inovacija, poticanju energetske učinkovitosti ili poticanju razvoja poduzetništva. Posebno nam je zadovoljstvo poduprijeti one organizacije koje se bave podizanjem svijesti o važnosti edukacije u strukovnim područjima, tehničkoj znanosti i ulaganjem u inovacije i tehnologiju.

Zdravlje i sigurnost na radu
Brinemo o radu na siguran način svih zaposlenika te djelujemo sukladno normi ISO 45001. Prioritet nam je unaprjeđivati sigurno radno okruženje stvaranjem jasnih radnih procedura. Redovitim preventivnim pregledima brinemo o zdravlju naših zaposlenika.

Upravljanje utjecajima na okoliš
Očuvanje prirodnih resursa i energetska učinkovitost predstavljaju važan dio našeg djelovanja. Znatne napore ulažemo u poboljšanje vlastitih procedura u radu i upravljanju otpadom te redovitom edukacijom o ekologiji nastojimo utjecati na svijest naših zaposlenika.

Lokalna zajednica
Aktivno sudjelujemo u razvoju društvene zajednice podrškom brojnim obrazovnim, kulturnim i sportskim institucijama i udrugama; materijalnom, organizacijskom ili novčanom pomoći. Većina naših djelatnika svoje slobodno vrijeme ispunjava aktivnostima u različitim udrugama i klubovima te svojim djelovanjem doprinose oblikovanju društvenog, sportskog i kulturnog okruženja.

Lokalna nabava
Potičemo lokalne tvrtke, obrte, proizvođače i poljoprivrednike na način da od njih kupujemo proizvode ili koristimo usluge koje nude. Na taj način nastojimo promovirati našu lokalnu zajednicu i pomoći zapošljavanje lokalnih resursa.

U nastavku izdvajamo neke od organizacija koje smo imali zadovoljstvo poduprijeti u radu.

bottom of page