EU PROJEKTI

Mi marimo za budućnost – jačanje konkurentnosti i učinkovitosti kroz razvoj novih proizvodnih mogućnosti, ulaganjem u izgradnju nove poslovne zgrade, tehničku opremu, nove tehnologije i obrazovanje djelatnika

Projekt pod nazivom „Mi marimo za budućnost – jačanje konkurentnosti i učinkovitosti kroz razvoj novih proizvodnih mogućnosti, ulaganjem u izgradnju nove poslovne zgrade, tehničku opremu, nove tehnologije i obrazovanje djelatnika“ (KK.03.2.1.05.0359) započeo je s provedbom 9. ožujka 2017. godine te je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Kompetentnost i razvoj MSP“.

Trajanje projekta je 24 mjeseca, odnosno do 9. ožujka 2019. godine.

Osnovni podaci o projektu:
Naziv projekta: Mi marimo za budućnost – jačanje konkurentnosti i učinkovitosti kroz razvoj novih proizvodnih mogućnosti, ulaganjem u izgradnju nove poslovne zgrade, tehničku opremu, nove tehnologije i obrazovanje djelatnika


Ukupna vrijednost projekta: 9.179.346,20 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 9.132.946,20 HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 3.017.520,00 HRK

Kratak opis projekta:
Projektom će se izgraditi i opremiti novi proizvodno-poslovni prostor tvrtke MI MARIS d.o.o. te će se osigurati nabava tehničke opreme i stručno usavršavanje za djelatnike. Ovim ulaganjem posljedično će se otvoriti minimalno 8 novih radnih mjesta, povećati prihodi od prodaje za 42%, prihodi od izvoza za 100% te će se povećati broj proizvedenih količina i novokreiranih proizvoda, što će doprinijeti jačanju konkurentnosti tvrtke i sveukupnom razvoju malog i srednjeg poduzetništva.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta su:

 • izgrađen novi proizvodno-poslovni prostor tvrtke MI MARIS d.o.o. te ishođena uporabna dozvola,

 • opremljen interijer novoizgrađenog proizvodno-poslovnog prostora,

 • nabavljena i stavljena u funkciju skladišna i radionička oprema,

 • nabavljena i stavljena u funkciju mjerna i kalibracijska oprema,

 • nabavljena i stavljena u funkciju oprema za implementaciju robotike i upravljanja industrijskim robotima,

 • nabavljena i stavljena u funkciju oprema za manipulaciju unutar skladišta,

 • 1 zaposlenik usavršen za poziciju energetskog menadžera,

 • 5 zaposlenika usavršeno za servisera plinskih bojlera, plamenika i centralnih grijanja,

 • 1 zaposlenik s položenim majstorskim ispitom za elektrotehničara,

 • 1 zaposlenik s položenim majstorskim ispitom za plinoinstalatera,

 • 6 zaposlenika usavršeno za stručnog radnika za protueksplozivnu zaštitu i

 • 3 zaposlenika usavršena za zavarivača za TIG postupak zavarivanja.

Kontakt osoba za više informacija:
Katarina Magić Koščević, e-mail:
kmagic@mi-maris.hr

 

Više informacija na mrežnoj stranici: https://strukturnifondovi.hr/

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost društva MI MARIS d.o.o.

Certifikati

MI MARIS d.o.o.

Ulica 65. bataljuna ZNG 15,

10310 Ivanić-Grad, Hrvatska

Telefon
+385 1 26 41 800

Telefaks
+385 1 37 34 781

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Više informacija na mrežnoj stranici: https://strukturnifondovi.hr/
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost društva MI MARIS d.o.o.

Copyright 2019 MI MARIS d.o.o. Sva prava pridržana