EU PROJEKTI

Uvođenje ISO normi i uspostava integriranog sustava upravljanja zaštitom okoliša i sigurnošću na radu s ciljem povećanja kvalitete i konkurentnosti tvrtke MI MARIS

Projekt pod nazivom „Uvođenje ISO normi i uspostava integriranog sustava upravljanja zaštitom okoliša i sigurnošću na radu s ciljem povećanja kvalitete i konkurentnosti tvrtke MI MARIS“ (KK.03.2.1.14.0067) sufinanciran je sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – Poslovna konkurentnost”.

Trajanje projekta je 12 mjeseci, odnosno do 9. prosinca 2019. godine.

Osnovni podaci o projektu:

Naziv projekta: Uvođenje ISO normi i uspostava integriranog sustava upravljanja zaštitom okoliša i sigurnošću na radu s ciljem povećanja kvalitete i konkurentnosti tvrtke MI MARIS

Ukupna vrijednost projekta: 291.479,60 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 96.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 81.600,00 HRK

Kratak opis projekta:

Svrha projekta je uvođenje i certificiranje integriranog sustava upravljanja zaštitom okoliša (prema zahtjevima međunarodne norme ISO 14001:2015) i sigurnošću na radu (prema zahtjevima međunarodne norme ISO 45001:2018) u poslovanje tvrtke MI MARIS, s ciljem unapređenja poslovnih procesa i daljnjeg jačanja konkurentnosti tvrtke.

Cilj i očekivani rezultat projekta je:
Uspostavljen i certificiran integrirani sustav upravljanja zaštitom okoliša i sigurnošću na radu.

Aktivnosti koje će se provesti tijekom projekta:

  • radionice i predavanja vanjskih stručnjaka,

  • stručne edukacije djelatnika,

  • izrada potrebne dokumentacije,

  • uvođenje integriranog sustava upravljanja,

  • certifikacija integriranog sustava upravljanja,

  • izrada edukativnih materijala za djelatnike i

  • izrada promotivnih materijala za javnost.

Kontakt osoba za više informacija:
Katarina Magić Koščević, e-mail:
kmagic@mi-maris.hr

Više informacija na mrežnoj stranici: https://strukturnifondovi.hr/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost društva MI MARIS d.o.o.

Galerija

Certifikati

MI MARIS d.o.o.

Ulica 65. bataljuna ZNG 15,

10310 Ivanić-Grad, Hrvatska

Telefon
+385 1 26 41 800

Telefaks
+385 1 37 34 781

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Više informacija na mrežnoj stranici: https://strukturnifondovi.hr/
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost društva MI MARIS d.o.o.

Copyright 2019 MI MARIS d.o.o. Sva prava pridržana