top of page

Djelatnost

PROTUEKSPLOZIJSKA ZAŠTITA

Sukladno Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom ovlašteni smo za izvođenje, mjerenje i ispitivanje elektroenergetskih i elektro-instrumentacijskih instalacija te za održavanje i popravak elektroenergetske i elektro-instrumentacijske Ex-opreme.

Izvodimo redovite periodičke preglede Ex-opreme i instalacija:

  • vizualni pregled izvodi se polugodišnje, a provodi se na način da se obilazi Ex-oprema i električne instalacije na pogonu te se pregledavaju (zamjećuju) moguće nepravilnosti,
     

  • kontrolni pregled izvodi se godišnje, a obuhvaća postupke sadržane u vizualnom pregledu, kao i dodatne postupke pomoću kojih se mogu ustanoviti nedostaci na Ex- opremi,
     

  • detaljni pregled izvodi se trogodišnje te obuhvaća postupke sadržane u vizualnom i kontrolnom pregledu, kao i dodatne postupke pomoću kojih se mogu ustanoviti nedostaci na Ex-opremi i instalacijama uočljivi jedino nakon otvaranja uređaja ili provedenih ispitivanja te podrazumijeva upotrebu odgovarajućeg alata i  mjerne i ispitne opreme.
     

Održavanje  električne opreme i instalacija izvodi se sukladno odredbama norme HRN  EN  60079-17 i odgovarajućih odredbi Ex priručnika ovlaštenog održavatelja.

Djelatnici MI MARIS-a posjeduju stručna uvjerenja, znanje i iskustvo potrebno za izvođenje radova u prostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom. Opremu, mjerne instrumente i uređaje redovito kontroliramo i umjeravamo u ovlaštenim laboratorijima.

Odgovornost korisnika je osigurati periodičke preglede, a odgovornost ovlaštenog održavatelja je potvrditi sigurnost postrojenja.

Mi ćemo pregledati Vašu dokumentaciju i Vaše postrojenje. Izradit ćemo ponudu s potrebnim radnjama te Vašu dokumentaciju i postrojenje dovesti u sigurno stanje!

bottom of page