Certifikati
SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM

MI MARIS primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001:2008 za područje Projektiranja, proizvodnje, instaliranja i održavanja elektro i strojarske opreme, uređaja za automatsku regulaciju i energetsku učinkovitost.
Sustav upravljanja kvalitetom pruža sigurnost našim Kupcima da će poslovanje s tvrtkom MI MARIS zadovoljiti njihove potrebe na području djelatnosti kojom se tvrtka bavi.

Certifikat koji posjedujemo dokazuje našu brigu o kvaliteti i zadovoljstvu Kupaca, te nam ujedno omogućuje postojanost poslovnih procesa i smanjenje rizika od neispunjavanja očekivanja Kupaca.

Uprava društva opredijelila se za sljedeću politiku kvalitete:

Usmjerenost na potrebe Kupca i zadovoljstvo Kupca izvršenim poslom su najvažnije vrijednosti prema kojima MI MARIS mjeri i određuje svoju uspješnost.

Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obvezujemo:

– zapošljavati stručne i ambiciozne djelatnike koje će imati mogućnosti i obvezu stalno se  razvijati i usavršavati,
– pribavljati suvremene informatičke i komunikacijske resurse te ostalu opremu, strojeve, alate,  infrastrukturu i okruženje za učinkovit i ugodan rad,
– njegovati i razvijati partnerske odnose s dobavljačima,
– nuditi Kupcima optimalna, cjelovita i pouzdana tehnička rješenja,
– realizirati tehnička rješenja koja u cijelosti zadovoljavaju zahtjeve i potrebe Kupaca,
– primjenjivati i poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na  zahtjevima međunarodne norme ISO 9001 i težiti nadilaženju razine tih zahtjeva,
– postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve kvalitete.

Naš zadatak je da svaki zaposlenik tvrtke bude upoznat s Politikom kvalitete te da njen sadržaj bude trajno načelo u svakodnevnom obavljanju radnih zadataka, od onih rutinskih, pa sve do zahtjevnih tehničkih rješenja, a sve s ciljem poštivanja želja i zahtjeva naših Kupaca te zadovoljstva krajnjim proizvodom i uslugom.

CERTIFIKAT BONITETNE IZVRSNOSTI – AAA

MI MARIS je ponosni nositelj AAA certifikata bonitetne izvrsnosti za 2015. i 2016. godinu izdanog od međunarodne grupacije BISNODE, najvećeg europskog pružatelja poslovnih i bonitetnih informacija.

AAA certifikat bonitetne izvrsnosti jedan je od najvažnijih europskih standarda kojima se definira kvaliteta poslovanja te je međunarodno priznata oznaka poslovne izvrsnosti, temeljena na analitičkoj metodi izračuna jedinstvenoj za sva tržišta Europe. Certifikat bonitetne izvrsnosti temelji se na analizi financijskih izvještaja za prošlu godinu te prognoze uspješnosti u poslovanju za sljedećih 12 mjeseci.

AAA certifikat, koji dokazuje ispunjenje najviših kriterija bonitetne izvrsnosti, dodatna je potvrda kontinuiranog, odgovornog i uspješnog poslovanja tvrtke MI MARIS. Certifikat bonitetne izvrsnosti također pruža ugled na tržištu i omogućuje budućim poslovnim partnerima jednostavniji odabir između tržišne konkurencije, garantirajući kvalitetu poslovanja i minimiziranje poslovnog rizika.

Ovaj certifikat, kao i dugogodišnje profesionalno iskustvo tvrtke, zadovoljstvo Klijenata i poslovnih partnera iz različitih područja djelovanja, dokaz su da je MI MARIS tvrtka na koju se može u potpunosti osloniti prilikom realizacije raznolikih projekata u okviru naše djelatnosti.

OSPOSOBLJENOST ZA IZVOĐENJE, MJERENJE I ISPITIVANJE ELEKTROENERGETSKIH I ELEKTROINSTRUMENTACIJSKIH INSTALACIJA

Ex-Agencija, Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj, prema Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom izdala je pozitivan tehnički nalaz za izvođenje i ispitivanje električnih instalacija oznake TN-In 14030 temeljem hrvatskih normi HRN EN 60079-14:2008; HRN HD 60364-6:2006, čime je tvrtka MI MARIS ovlaštena za obavljanje predmetnih radova.

OSPOSOBLJENOST ZA ODRŽAVANJE ELEKTROENERGETSKE I ELEKTROINSTRUMENTACIJSKE Ex-Opreme

Ex-Agencija, Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj, prema Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom izdala je tehnički nalaz za održavanje Ex-opreme oznake TN-ODA 14030 temeljem hrvatske norme HRN EN 60079-17:2008, čime je tvrtka MI MARIS ovlaštena za obavljanje predmetnih radova.

OSPOSOBLJENOST ZA POPRAVAK ELEKTROENERGETSKE I ELEKTROINSTRUMENTACIJSKE Ex-Opreme

Ex-Agencija, Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj, prema Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom izdala je tehnički nalaz za popravak Ex-opreme oznake TN-ODA 14030 temeljem hrvatske norme HRN EN 60079-17:2008, čime je tvrtka MI MARIS ovlaštena za obavljanje predmetnih radova.