Izdvojeni projekti

Plinifikacija kotlovnice Južno naselje Samobor

Investitor:
HEP – Toplinarstvo d.o.o.


Opis projekta:
Plinifikacija i rekonstrukcija toplovodne kotlovnice ukupne snage 11 MW, projektiranje i izvođenje elektro upravljačkih ormara za upravljanje kotlovnicom. Zamjena energenata, prelazak s mazuta na jeftiniji i ekološki prihvatljiviji energent – zemni plin.

Cilj projekta:

Primjena ekološki prihvatljivijeg energenta i povećanje energetske učinkovitosti.


Godina izvršenja:
2012.

Galerija

Certifikati

MI MARIS d.o.o.

Ulica 65. bataljuna ZNG 15,

10310 Ivanić-Grad, Hrvatska

Telefon
+385 1 26 41 800

Telefaks
+385 1 37 34 781

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Više informacija na mrežnoj stranici: https://strukturnifondovi.hr/
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost društva MI MARIS d.o.o.

Copyright 2019 MI MARIS d.o.o. Sva prava pridržana