top of page

Izdvojeni projekti

Plinifikacija kotlovnice Južno naselje Samobor

Investitor:
HEP – Toplinarstvo d.o.o.


Opis projekta:
Plinifikacija i rekonstrukcija toplovodne kotlovnice ukupne snage 11 MW, projektiranje i izvođenje elektro upravljačkih ormara za upravljanje kotlovnicom. Zamjena energenata, prelazak s mazuta na jeftiniji i ekološki prihvatljiviji energent – zemni plin.

Cilj projekta:

Primjena ekološki prihvatljivijeg energenta i povećanje energetske učinkovitosti.


Godina izvršenja:
2012.

Galerija

bottom of page