top of page

Izdvojeni projekti

Izgradnja kotlovnice na biomasu u Tvornici „Danica – mesna industrija“ u Koprivnici

Investitor:
Podravka d.d.


Opis projekta:
Izgradnja kotlovnice na biomasu za tehnološke potrebe proizvodnje, ugradnja visokotlačnog parnog kotla na biomasu kapaciteta 5 t/h. Projektiranje i izrada elektro upravljačkih ormara za upravljanje kotlovnicom.

Cilj projekta:
Povećanje energetske učinkovitosti, uštede na potrošnji energenata, smanjenje emisije CO2.


Godina izvršenja:
2017.

Galerija

bottom of page