Izdvojeni projekti

Izgradnja kotlovnice na biomasu u Osnovnoj školi Stjepana Basaričeka u Ivanić-Gradu

Investitor:
Hrvatska elektroprivreda d.d.


Opis projekta:
Radovi na rekonstrukciji sustava hlađenja, ugradnja rashladnika vode ukupne snage 2 x 600 kW te izmjena glavnog cijevnog razvoda s pripadajućom opremom i transportnim crpkama.

Cilj projekta:

povećanje energetske učinkovitosti, uštede na potrošnji energenta i smanjenju troškova, upotreba ekološki prihvatljivijeg plina za punjenje rashladnika vode.


Godina izvršenja:
2017.

Galerija

Certifikati

MI MARIS d.o.o.

Ulica 65. bataljuna ZNG 15,

10310 Ivanić-Grad, Hrvatska

Telefon
+385 1 26 41 800

Telefaks
+385 1 37 34 781

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Više informacija na mrežnoj stranici: https://strukturnifondovi.hr/
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost društva MI MARIS d.o.o.

Copyright 2019 MI MARIS d.o.o. Sva prava pridržana