Izdvojeni projekti

Izgradnja energetskog postrojenja na biomasu u Kaznionici u Lepoglavi

Investitor:
Funda d.o.o. za Kaznionicu u Lepoglavi, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


Opis projekta:
Ugradnja toplovodnog kotla na biomasu snage 3 MW, projektiranje i izrada elektro upravljačkog ormara kotlovnice, izrada elektroinstalacija i upravljačkih ormara u 5 toplinskih stanica u sklopu projekta „Energetska obnova objekata Kaznionice u Lepoglavi“.

 

Cilj projekta:
Povećanje energetske učinkovitosti skupa zgrada Kaznionice, uštede na potrošnji energenata, smanjenje troškova grijanja, smanjenje emisije CO2.


Godina izvršenja:
2016./2017.

Galerija

Certifikati

MI MARIS d.o.o.

Ulica 65. bataljuna ZNG 15,

10310 Ivanić-Grad, Hrvatska

Telefon
+385 1 26 41 800

Telefaks
+385 1 37 34 781

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Više informacija na mrežnoj stranici: https://strukturnifondovi.hr/
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost društva MI MARIS d.o.o.

Copyright 2019 MI MARIS d.o.o. Sva prava pridržana