top of page

NOVOSTI

Završena provedba EU projekta “Mi marimo za budućnost – jačanje konkurentnosti i učinkovitosti kroz razvoj novih proizvodnih mogućnosti, ulaganjem u izgradnju nove poslovne zgrade, tehničku opremu, nove tehnologije i obrazovanje djelatnika“ (KK.03.2.1.05.0359)

Dana 9. ožujka 2019. godine tvrtka MI MARIS d.o.o. završila je s provedbom projekta „Mi marimo za budućnost – jačanje konkurentnosti i učinkovitosti kroz razvoj novih proizvodnih mogućnosti, ulaganjem u izgradnju nove poslovne zgrade, tehničku opremu, nove tehnologije i obrazovanje djelatnika“ (KK.03.2.1.05.0359). Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Kompetentnost i razvoj MSP“.

Završena provedba EU projekta “Mi marimo za budućnost – jačanje konkurentnosti i učinkovitosti kroz razvoj novih proizvodnih mogućnosti, ulaganjem u izgradnju nove poslovne zgrade, tehničku opremu, nove tehnologije i obrazovanje djelatnika“ (KK.03.2.1.05.0359)Projekt je trajao 24 mjeseca, odnosno od 9. ožujka 2017. do 9. ožujka 2019. godine.Ostvareni rezultati projekta: izgrađena je nova moderna proizvodno-poslovna zgrada tvrtke, opremljen je interijer novog proizvodno-poslovnog prostora, nabavljena je mjerna i kalibracijska oprema, nabavljena je oprema za implementaciju robotike i upravljanje industrijskim robotima, nabavljen je ručni viličar, 13 zaposlenika dodatno je usavršeno za posao koji obavljaju.

Ukupna vrijednost projekta: 9.179.346,20 knUkupni prihvatljivi troškovi: 9.132.946,20 knIznos bespovratnih sredstava: 3.017.520,00 knKontakt osoba za više informacija: Katarina Magić Koščeviće-pošta: kmagic@mi-maris.hrViše informacija na mrežnoj stranici: https://strukturnifondovi.hr/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvojSadržaj ove objave isključiva je odgovornost društva MI MARIS d.o.o.

Galerija

bottom of page