top of page

NOVOSTI

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt izgradnje zgrade, nabavu opreme i usavršavanje djelatnika

S ponosom objavljujemo da smo 20. prosinca 2017. godine, potpisali Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, sukladno našoj projektnoj prijavi na natječaj „Kompetentnost i razvoj malog i srednjeg poduzetništva“ Europskog fonda za regionalni razvoj.

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt izgradnje zgrade, nabavu opreme i usavršavanje djelatnika

S ponosom objavljujemo da smo 20. prosinca 2017. godine, potpisali Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, sukladno našoj projektnoj prijavi na natječaj „Kompetentnost i razvoj malog i srednjeg poduzetništva“ Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt pod nazivom „Mi marimo za budućnost – jačanje konkurentnosti i učinkovitosti kroz razvoj novih proizvodnih mogućnosti, ulaganjem u izgradnju nove poslovne zgrade, tehničku opremu, nove tehnologije i obrazovanje djelatnika“ (KK.03.2.1.05.0359) započeo je s provedbom 9. ožujka 2017. godine te je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Kompetentnost i razvoj MSP“.

Trajanje projekta je 24 mjeseca, odnosno do 9. ožujka 2019. godine.

Osnovni podaci o projektu:
Naziv projekta: Mi marimo za budućnost – jačanje konkurentnosti i učinkovitosti kroz razvoj novih proizvodnih mogućnosti, ulaganjem u izgradnju nove poslovne zgrade, tehničku opremu, nove tehnologije i obrazovanje djelatnika

Ukupna vrijednost projekta: 9.179.346,20 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 9.132.946,20 HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 3.017.520,00 HRK

Kratak opis projekta:
Projektom će se izgraditi i opremiti novi proizvodno-poslovni prostor tvrtke MI MARIS d.o.o. te će se osigurati nabava tehničke opreme i stručno usavršavanje za djelatnike. Ovim ulaganjem posljedično će se otvoriti minimalno 8 novih radnih mjesta, povećati prihodi od prodaje za 42%, prihodi od izvoza za 100% te će se povećati broj proizvedenih količina i novokreiranih proizvoda, što će doprinijeti jačanju konkurentnosti tvrtke i sveukupnom razvoju malog i srednjeg poduzetništva.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

 • izgrađen novi proizvodno-poslovni prostor tvrtke MI MARIS d.o.o. te ishođena uporabna dozvola,

 • opremljen interijer novoizgrađenog proizvodno-poslovnog prostora,

 • nabavljena i stavljena u funkciju skladišna i radionička oprema,

 • nabavljena i stavljena u funkciju mjerna i kalibracijska oprema,

 • nabavljena i stavljena u funkciju oprema za implementaciju robotike i upravljanja industrijskim robotima,

 • nabavljena i stavljena u funkciju oprema za manipulaciju unutar skladišta,

 • 1 zaposlenik usavršen za poziciju energetskog menadžera,

 • 5 zaposlenika usavršeno za servisera plinskih bojlera, plamenika i centralnih grijanja,

 • 1 zaposlenik s položenim majstorskim ispitom za elektrotehničara,

 • 1 zaposlenik s položenim majstorskim ispitom za plinoinstalatera,

 • 6 zaposlenika usavršeno za stručnog radnika za protueksplozivnu zaštitu i

 • 3 zaposlenika usavršena za zavarivača za TIG postupak zavarivanja.

Kontakt osoba za više informacija:
Katarina Magić Koščević, e-mail:
kmagic@mi-maris.hr

Više informacija na webu: https://strukturnifondovi.hr/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost društva MI MARIS d.o.o.

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt izgradnje zgrade, nabavu opreme i usavršavanje djelatnika
Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt izgradnje zgrade, nabavu opreme i usavršavanje djelatnika
bottom of page