top of page

NOVOSTI

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz EU fonda za uvođenje ISO normi

Potpisali smo još jedan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz EU fonda!

Sukladno našoj projektnoj prijavi na natječaj „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“ Europskog fonda za regionalni razvoj, dana 20. studenoga 2018. godine, potpisali smo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz EU fonda za uvođenje ISO normi

Projekt pod nazivom „Uvođenje ISO normi i uspostava integriranog sustava upravljanja zaštitom okoliša i sigurnošću na radu s ciljem povećanja kvalitete i konkurentnosti tvrtke MI MARIS“ (KK.03.2.1.14.0067) sufinanciran je sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – Poslovna konkurentnost”.

Trajanje projekta je 12 mjeseci, odnosno do 9. prosinca 2019. godine.

Osnovni podaci o projektu:
Naziv projekta: Uvođenje ISO normi i uspostava integriranog sustava upravljanja zaštitom okoliša i sigurnošću na radu s ciljem povećanja kvalitete i konkurentnosti tvrtke MI MARIS

Ukupna vrijednost projekta: 291.479,60 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 96.000,00 HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 81.600,00 HRK

Kratak opis projekta: Svrha projekta je uvođenje i certificiranje integriranog sustava upravljanja zaštitom okoliša (prema zahtjevima međunarodne norme ISO 14001:2015) i sigurnošću na radu (prema zahtjevima međunarodne norme ISO 45001:2018) u poslovanje tvrtke MI MARIS, s ciljem unapređenja poslovnih procesa i daljnjeg jačanja konkurentnosti tvrtke.

Cilj i očekivani rezultat projekta je: Uspostavljen i certificiran integrirani sustav upravljanja zaštitom okoliša i sigurnošću na radu.

Aktivnosti koje će se provesti tijekom projekta:

  • radionice i predavanja vanjskih stručnjaka,

  • stručne edukacije djelatnika,

  • izrada potrebne dokumentacije,

  • uvođenje integriranog sustava upravljanja,

  • certifikacija integriranog sustava upravljanja,

  • izrada edukativnih materijala za djelatnike i

  • izrada promotivnih materijala za javnost.

Kontakt osoba za više informacija: Katarina Magić Koščević, e-mail: kmagic@mi-maris.hr
Više informacija na mrežnoj stranici: https://strukturnifondovi.hr/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost društva MI MARIS d.o.o.

bottom of page