top of page

Izdvojeni projekti

Rekonstrukcija kotlovnice na plin u Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici

Investitor:
Koprivničko-križevačka županija, OB „Dr. Tomislav Bardek“, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


Opis projekta:
Rekonstrukcija postojeće parne kotlovnice u sklopu projekta „Energetska obnova bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici“. Projektiranje i izrada elektro upravljačkih ormara za upravljanje parnim i toplovodnim blokom kotlovnice.

Novi sustav kotlovnice imat će tri neovisna bloka ukupne snage oko 5,5 MW i 2x1,7 t/h tehnološke pare čime će biti osigurana sigurnost i pouzdanost u isporuci toplinske energije za uređaje koji koriste tehnološku paru, za grijanje prostora te za pripremu potrošne tople vode. Bitno će se smanjiti rizici funkcioniranja kotlovnice jer će novim sustavom biti omogućen rad svakog kotla pojedinačno te svakog bloka kotlova kao cjeline, a grijanje prostora u slučaju nužde bit će omogućeno i parnim postrojenjem.

Cilj projekta:
Povećanje energetske učinkovitosti, ušteda na potrošnji energenata, ušteda na troškovima grijanja, smanjenje emisije CO2.


Godina izvršenja:
2017.

Galerija

bottom of page