top of page

NOVOSTI

TEHNIČKO NADGLEDANJE EX-AGENCIJE

Krajem 2016. i početkom 2017. godine, Ex-Agencija – Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom obavila je redovito tehničko nadgledanje tvrtke MI MARIS za obavljanje poslova izvođenja i ispitivanja električnih instalacija te održavanja Ex-opreme. Nadzor je dio redovnih tehničkih nadgledanja, kako bi se ustanovilo da li tvrtka zadovoljava zakonske zahtjeve i zahtjeve hrvatskih normi.

TEHNIČKO NADGLEDANJE EX-AGENCIJE

Voditelji elektro projekata i odgovorne osobe u MI MARIS-u za kvalitetu izvedbe električnih instalacija u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, u suradnji sa zaposlenicima Ex-Agencije, pristupili su izradi novih Ex-priručnika s radnim uputama i novim obrascima. U sklopu priprema za izdavanje novih ovlaštenja, djelatnici elektrotehničkog odjela pohađali su specijalističku edukaciju iz protueksplozijske zaštite pri Ex-Agenciji.

Osim za izvođenje i ispitivanje električnih instalacija te održavanje Ex-opreme, tvrtka je u postupku odobravanja za izvođenje poslova popravka Ex-opreme te se tijekom veljače 2017. godine očekuje izdavanje pozitivnog tehničkog nalaza za popravak Ex-opreme.

bottom of page