top of page

Korisnici po sektorima

OBRAZOVNE INSTITUCIJE

Dječji vrtić „Ivanić-Grad“, Ivanić-Grad
Dječji vrtić „Zvončić“, Zagreb
Dječji vrtić „Travno“, Zagreb
Dječji vrtić „Sopot“, Zagreb
Dječji vrtić „Maksimir“, Zagreb

Osnovna škola Stjepana Basaričeka, Ivanić-Grad
Osnovna škola Vladimira Vidrića, Kutina
Osnovna škola „Silvije Strahimir Kranjčević“, Levanjska Varoš
Osnovna škola „Švarča“, Karlovac
Osnovna škola Milke Trnine, Križ
Osnovna škola Vladimira Nazora, Duga Resa
Osnovna škola „Poreč“, Poreč
Osnovna škola „Lipik“, Lipik
Osnovna škola Ivana Kukuljevića, Sisak
Osnovna škola „Braća Ribar“, Sisak
Osnovna škola „Zeleni brijeg“, Sisak
Osnovna škola „Bogumila Tonija“, Samobor
Osnovna škola „Budaševo“, Sisak
Osnovna škola „Petrinjčica“, Petrinja

Srednja škola „Ivan Švear“, Ivanić-Grad

Kazalište 21, Sisak

bottom of page