Korisnici po sektorima

OBRAZOVNE INSTITUCIJE

Dječji vrtić „Ivanić-Grad“, Ivanić-Grad
Dječji vrtić „Zvončić“, Zagreb
Dječji vrtić „Travno“, Zagreb
Dječji vrtić „Sopot“, Zagreb
Dječji vrtić „Maksimir“, Zagreb

Osnovna škola Stjepana Basaričeka, Ivanić-Grad
Osnovna škola Vladimira Vidrića, Kutina
Osnovna škola „Silvije Strahimir Kranjčević“, Levanjska Varoš
Osnovna škola „Švarča“, Karlovac
Osnovna škola Milke Trnine, Križ
Osnovna škola Vladimira Nazora, Duga Resa
Osnovna škola „Poreč“, Poreč
Osnovna škola „Lipik“, Lipik
Osnovna škola Ivana Kukuljevića, Sisak
Osnovna škola „Braća Ribar“, Sisak
Osnovna škola „Zeleni brijeg“, Sisak
Osnovna škola „Bogumila Tonija“, Samobor
Osnovna škola „Budaševo“, Sisak
Osnovna škola „Petrinjčica“, Petrinja

Srednja škola „Ivan Švear“, Ivanić-Grad

Kazalište 21, Sisak

Certifikati

MI MARIS d.o.o.

Ulica 65. bataljuna ZNG 15,

10310 Ivanić-Grad, Hrvatska

Telefon
+385 1 26 41 800

Telefaks
+385 1 37 34 781

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Više informacija na mrežnoj stranici: https://strukturnifondovi.hr/
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost društva MI MARIS d.o.o.

Copyright 2019 MI MARIS d.o.o. Sva prava pridržana