Izdvojeni projekti
Projektiranje i izrada elektro upravljačkog sustava te izvođenje radova implementacije SCADA sustava na plinskom postrojenju odlagališta otpada „Jakuševec“, Zagreb
Investitor:

Grad Zagreb

Opis projekta:

Odlagalište otpada „Jakuševec“ ima razvijen sustav prikupljanja deponijskog plina, putem podtlačnog kompresorskog sustava s bušotinama napravljenim direktno u samom odlagalištu. Djelatnici MI MARIS-a radili su na projektnom zadatku koji je imao za cilj riješiti kompletan sustav upravljanja izvlačenjem deponijskog plina i korištenjem istog u svrhu proizvodnje električne energije na plinskim generator-motorima ili u slučaju viška plina spaljivanje istoga na baklje.

U sklopu projekta izvršena je ugradnja upravljačkih jedinica (PLC uređaja) i implementacija tehničkog rješenja SCADA sustava plinskog postrojenja za zbrinjavanje odlagališnog plina na odlagalištu otpada „Jakuševec“ s mogućnošću daljinskog nadzora uz dojave alarma, što doprinosi bržem prepoznavanju poteškoća kao i njihovom bržem otklanjanju te dodatno doprinosi sigurnosti rada postrojenja. Razvijen je algoritam upravljanja koji omogućuje rad cijelog postrojenja u automatskom radu.

Cilj projekta:

Povezivanje cjelokupnog postrojenja i poboljšanje nadzora i optimizacije rada, povećanje iskoristivosti plinskih produkata iz odlagališta otpada, povećanje proizvodnje električne i toplinske energije iz prikupljenog odlagališnog plina, zaštita ozonskog sloja.

Godina izvršenja:
2015.
Galerija fotografija: